Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MIRBUD: strona spółki
27.02.2024, 13:30

MRB Podpisanie umowy na budowę drogi wojewódzkiej nr 723 w województwie świętokrzyskim

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 08/2024 informuje, że w dniu 27 lutego 2024 roku Emitent podpisał umowę z Województwem Świętokrzyskim, w imieniu którego działa Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce).
Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą dla zadania pn. „Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dł. ok. 1,35 km”. Wartość umowy: 92 596 083,40 złotych brutto. Termin realizacji zadania: 46 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Informacja o podpisaniu umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.

Inne komunikaty