Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
SDSOPTIC: strona spółki
29.02.2024, 12:16

SDS Przydział warrantów subskrypcyjnych serii A osobom uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2021-2024

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent", „Spółka”) informuje, że w dniu 29 lutego 2024 r. Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki podjęły uchwały w sprawie przydzielenia warrantów subskrypcyjnych serii A łącznie 20 osobom, w tym Prezesowi Zarządu, uprawnionym w związku z kontynuowaniem realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2021-2024. Osobom uprawnionym, które złożyły stosowne zapisy, przydzielono nieodpłatnie łącznie 150.700 sztuk warrantów subskrypcyjnych serii A, z których każdy uprawnia do objęcia 1 akcji serii E Spółki po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji Emitenta, tj. 1,00 zł za akcję. Osoby uprawnione mogą składać oświadczenia o objęciu akcji serii E wyłącznie w okresie dwóch ostatnich tygodni stycznia i czerwca każdego roku oraz w dodatkowym terminie trwającym od 1 do 12 kwietnia 2024 r., przy czym niezależnie od powyższych terminów, uprawnienie do objęcia akcji serii E jest nieodwołalne i ważne do dnia 31 grudnia 2027.
Warranty są emitowane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie organizacji i realizacji programu motywacyjnego, o treści przyjętej przez uchwałę nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 września 2021 r. oraz uchwalonego na jej podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego o zaktualizowanej treści przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 22 grudnia 2023 r., co Spółka komunikowała raportem bieżącym EBI nr 28/2023 oraz uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, których treść znajduje się na stronie internetowej Relacji Inwestorskich Emitenta.

Inne komunikaty