Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
SDSOPTIC: strona spółki
13.05.2024, 17:54

SDS Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do siedziby Spółki zawiadomienie sporządzone przez akcjonariusza Spółki, SDS Optonic sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie zostało złożone w związku ze zmianą dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce spowodowaną podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego, na skutek zapisania 55.700 akcji serii E na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy, co nastąpiło w dniu 9 maja 2024 r. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło w związku z realizacją praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i objęciem przez uprawnionych akcjonariuszy akcji serii E w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2021-2024. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty