Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ARTIFEX: strona spółki
29.02.2024, 19:16

ART Wybrane szacunkowe dane finansowe Spółki za 2023 r.

Zarząd Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) – w toku prac prowadzących do sporządzenia raportu rocznego Spółki – podjął decyzję o opublikowaniu wybranych danych finansowych Spółki za 2023 r., zaprezentowanych w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Publikacja omawianych wybranych danych finansowych Spółki już na tym etapie (tj. przed ukończeniem oraz przekazaniem do publicznej wiadomości odpowiedniego raportu okresowego) uzasadniona jest w ocenie Zarządu m.in. istotną poprawą efektywności biznesowej Spółki zaobserwowaną w 2023 r., porównując ten okres do analogicznego w poprzednim roku obrotowym. Odnotować należy w szczególności, iż – wedle aktualnego stanu wiedzy Zarządu – zysk netto, oczyszczony z wpływu niegotówkowych kosztów programu motywacyjnego, Spółki osiągnięty w 2023 r. wynosi 25.473 tys. zł, co stanowi wartość o 86% większą niż w odpowiednim przedziale czasu roku 2022 r. Zarząd Spółki zastrzega, że przedstawione dane finansowe mają charakter szacunkowy i na skutek dalszych prac księgowych mogą odbiegać (potencjalnie w sposób nieznaczny) od ostatecznych wyników finansowych Spółki zaprezentowanych w raporcie rocznym, którego publikacja nastąpi 27 marca 2024 r.

Załączniki

Inne komunikaty