Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BNPPPL: strona spółki
29.02.2024, 22:30

BNP Propozycja podziału zysku BNP Paribas Bank Polska SA za rok obrotowy 2023

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że 29 lutego 2024 r. postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku wniosek dotyczący podziału zysku netto Banku za 2023 r. w wysokości 1 007 827 538,15 zł (jeden miliard siedem milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych piętnaście groszy) poprzez przeznaczenie:
a) kwoty 503 997 556,70 zł na dywidendę, tj. 3,41 zł dywidendy na akcję, b) kwoty 503 829 981,45 zł na kapitał rezerwowy. Zarząd Banku wnioskuje o ustalenie terminu prawa do dywidendy na dzień 23 kwietnia 2024 r. oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 10 maja 2024 r. Powyższa propozycja wypłaty dywidendy, stanowiącej 50% zysku netto za 2023 r., jest zgodna z indywidualnym zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego, o którym Bank informował w raporcie bieżącym nr 1/2024 z 22 lutego 2024 r. Wniosek Zarządu Banku uzyskał w dniu 29 lutego 2024 r. pozytywną ocenę Rady Nadzorczej Banku. Ostateczna decyzja o podziale zysku netto za 2023 r. zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie Banku. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Inne komunikaty