Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

GLC Rejestracja zmiany Statutu Emitenta, w tym zmiany firmy Emitenta

Zarząd Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, dawniej: Global Cosmed S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki, w tym m.in. zmiany § 1 ust. 1 Statutu Spółki, tj. zmiany firmy, pod którą działa Spółka.
Po dokonaniu rejestracji, § 1 ust. 1 Statutu Spółki ma brzmienie: „Firma Spółki brzmi: Dr. Miele Cosmed Group Spółka Akcyjna.” Zmiany Statutu Spółki zostały dokonane na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2024 roku, o podjęciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2024. Spółka przekazuje w załączeniu pełną treść zmienionych postanowień Statutu oraz tekst jednolity Statutu Spółki. Załączniki: Załącznik 1 – wykaz zmian Statutu Spółki Załącznik 2 – tekst jednolity Statutu Spółki

Załączniki

Inne komunikaty