Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MRB Podpisanie umowy przez spółkę zależną Emitenta na realizację inwestycji deweloperskiej

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje o podpisaniu przez spółkę zależną Emitenta – JHM DEVELOPMENT S.A., umowy z INWESTDOM Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (ul. Krakowska 203, 40-393 Katowice).
Przedmiotem umowy jest budowa w formule generalnego wykonawstwa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mszczonów (woj. mazowieckie, pow. żyrardowski) przy ul. Dworcowej. Wartość umowy: 42 180 320,00 zł netto. Termin realizacji zadania: 31.10.2025 r. Informacja o podpisaniu umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.

Inne komunikaty