Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

STA Zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem Emitenta

Zarząd Starward Industries S.A. (dalej: „Emitent”, “Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 6 marca 2024 r., Emitent zawarł umowę pożyczki (“Umowa”) z akcjonariuszem Spółki.
Na podstawie zawartej Umowy pożyczkodawca udzielił Spółce pożyczki na kwotę 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). W/w pożyczka oprocentowana jest na 6% (sześć procent) w skali roku. Kwota pożyczki wraz z odsetkami ma zostać zwrócona pożyczkodawcy w terminie do dnia 1 stycznia 2025 roku. Celem zawarcia Umowy jest zapewnienie Spółce środków wspomagających finansowanie bieżącej działalności.

Inne komunikaty