Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
YOSHI: strona spółki
7.03.2024, 11:56

YOS Otrzymanie przez spółkę zależną od Emitenta pozytywnej oceny Politechniki Śląskiej w zakresie planowanych rozszerzeń funkcjonalności projektu "Skaner ran"

Zarząd Yoshi Innovation spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie [dalej: „Spółka”, „Emitent”], informuje o powzięciu informacji, że spółka zależna od Emitenta - Woundscanning sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie ["Spółka zależna"] otrzymała od Politechniki Śląskiej pozytywną ocenę perspektyw wykorzystania metody segmentacji ran za pomocą algorytmu RUSBoost na poziomie klasyfikacji pikseli.
W otrzymanym od Politechniki Śląskiej raporcie pt. „Opracowanie i przetestowanie metody segmentacji i klasyfikacji typów tkanek w ramach obrazów ran przewlekłych” wskazano m.in., że algorytm RUSBoost okazał się być najefektywniejszym narzędziem do segmentacji obszarów odpowiadających ranom na poziomie klasyfikacji pikseli (wskazano w szczególności, że algorytm ten radzi sobie w kontekście niezbalansowania danych, gdzie rana jest niedoreprezentowana). W podsumowaniu raportu wskazano, że metoda segmentacji ran za pomocą algorytmu RUSBoost na poziomie klasyfikacji pikseli jest obiecująca. Pomimo pewnych ograniczeń, takich jak brak masek rozróżniających piksele tkanek, metoda ta pozwala na efektywne rozróżnianie różnych obszarów rany i może być kluczowa dla dalszej analizy i leczenia. Dodatkowo, rozkład temperatury może dostarczyć cennych informacji o różnicach między tkankami. Wyniki oceny Politechniki Śląskiej wskazują na możliwość poszerzenia możliwości „Skanera ran” o nowe funkcjonalności, w związku z czym Spółka zależna będzie kontynuowała prace nad rozwojem aktualnej technologii o funkcjonalności z wykorzystaniem algorytmu RUSBoost. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż dotyczy ona kluczowej technologii, której dalszy rozwój jest zbieżny ze strategią Grupy Kapitałowej Emitenta, co może mieć istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Osoby reprezentujące Spółkę: Marcin Sprawka – Prezes Zarządu

Inne komunikaty