Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PBG: strona spółki
12.03.2024, 23:37

PBG Podjęcie Uchwały przez Radę Wierzycieli PBG w zakresie procesu sprzedaży aktywów związanych z projektem deweloperskim w Kijowie

Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „PBG” lub „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 35/2020 z dnia 14 maja 2020 roku oraz raportu bieżącego 1/2021 z dnia 8 stycznia 2021 roku w przedmiocie złożenia i zatwierdzenia Planu Restrukturyzacyjnego Spółki (dalej „Plan Restrukturyzacyjny”), informuje o podjęciu w dniu 11 marca 2024 roku przez Radę Wierzycieli PBG uchwały dotyczącej jednego z Środków Restrukturyzacji wskazanych w Planie Restrukturyzacji, tj. dezinwestycji projektu deweloperskiego w Kijowie (dalej: „Uchwała”).
Zgodnie z podjętą Uchwałą, Rada Wierzycieli PBG pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządcy Spółki dotyczący przeprowadzania procesu pozyskania oferty obejmującej nabycie określonego „Zbioru Wierzytelności i Praw związanych z Projektem Deweloperskim w Kijowie” za kwotę nie niższą niż 1.400.000 USD (słownie: milion czterysta tysięcy dolarów amerykańskich). Zarządca PBG wskazuje, że poza podjętą Uchwałą, zobowiązany będzie do wystąpienia o odrębne zgody, w tym zgodę Rady Wierzycieli PBG na dokonanie sprzedaży wskazanego zbioru po wyborze oferty. Wszelkie informacje oraz materiały związane z pozytywnienie zaopiniowanym przez Radę Wierzycieli PBG procesem, będą publikowane przez Spółkę na jej stronie internetowej w zakładce: RESTRUKTURYZACJA.

Inne komunikaty