Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CANNABIS: strona spółki
15.03.2024, 18:22

CBD Nabycie weksli inwestycyjnych.

Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje o nabyciu w dniach od 6.03.2024 do 14.03.2024 roku weksli inwestycyjnych za łączną kwotę 600.000,00 zł wyemitowanych przez NEW TECH sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Weksle”).
Weksle zostały oprocentowane w wysokości 7,00% w skali roku. Wykup Weksli ma nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia nabycia. Weksle zostały wyemitowane przez podmiot niepowiązany ze Spółką. Weksle zostały nabyte w ramach zarządzania bieżącą płynnością finansową Emitenta, celem zmaksymalizowania przychodów ze zgromadzonego kapitału i zostały zabezpieczone w postaci pakietu 300.000 akcji spółki POLSKA GRUPA MILITARNA S.A. Zarząd podkreśla, iż powyższe instrumenty inwestycyjne nabyte zostały na warunkach rynkowych.

Inne komunikaty