Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CANNABIS: strona spółki
20.03.2024, 22:03

CBD Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej w wyniku nowej emisji akcji.

Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 12/2023 z dnia 30.03.2023 roku, informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym przez Walne Zgromadzenie spółki z grupy kapitałowej Emitenta tj. THC Pharma S.A., w której Emitent posiada akcje reprezentujące 50 proc. kapitału zakładowego, uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, w ramach którego Emitent ma objąć połowę nowowyemitowanych akcji serii B.
Emitent zobowiązał się do objęcia akcji nowej emisji za wkład pieniężny w wysokości 750 000,00 zł. Dokapitalizowanie ww. spółki ma na celu zwiększenie kapitału obrotowego i dalszy rozwój działalności operacyjnej THC PHARMA S.A.

Inne komunikaty