Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MIRBUD: strona spółki
27.03.2024, 14:15

MRB Podpisanie umów na budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ulicy Zwycięskiej we Wrocławiu

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2024 informuje, że w dniu 27 marca 2024 roku podpisał umowy z Gminą Wrocław - Zarządem Inwestycji Miejskich z siedzibą we Wrocławiu (ul. Januszowicka 15a, 53-135 Wrocław).
Przedmiotem umów jest wykonanie i oddanie robót budowlanych polegających na budowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ulicy Zwycięskiej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wartość umów: 89 313 885,34 złotych brutto. Termin realizacji zadania: 26 miesięcy od dnia zawarcia umów. Informacja o podpisaniu umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.

Inne komunikaty