Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
WOODPCKR: strona spółki
27.03.2024, 20:52

WPR Zatwierdzenie prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego

W związku z raportem bieżącym nr 18/2023 z dnia 10 listopada 2023 r. Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka") informuje, że w dniu 27 marca 2024 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Spółki sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji Spółki, tj. 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.

Inne komunikaty