Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MIRBUD: strona spółki
28.03.2024, 9:46

MRB Podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę infrastruktury drogowej w ramach Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego w Jaworznie

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2024 informuje, że w dniu 28 marca 2024 roku konsorcjum firm w składzie:
• MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (Lider Konsorcjum) oraz • KOBYLARNIA S.A. z siedzibą w Kobylarni (Partner Konsorcjum) podpisało umowę z Gminą Miasta Jaworzno (ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno). Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie oraz wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych związanych z budową i przebudową układu drogowego do obsługi terenu Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego w ramach zadania pn. „Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura drogowa”. Wartość umowy: 227 155 996,53 złotych brutto. Termin realizacji zadania: 15 października 2027 roku. Informacja o podpisaniu umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.

Inne komunikaty