Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BNPPPL: strona spółki
29.03.2024, 9:50

BNP Zawarcie transakcji sekurytyzacji syntetycznej

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje o zawarciu w dniu 28 marca 2024 r. z International Finance Corporation („IFC”, „Inwestor”) transakcji sekurytyzacji syntetycznej realizowanej na portfelu kredytów/pożyczek korporacyjnych o łącznej wartości wynoszącej 2 180 mln zł według stanu na 31 grudnia 2023 r. („Transakcja”). Głównym celem Transakcji jest uwolnienie kapitału, który Bank przeznaczy na finansowanie klimatycznych projektów (projektów związanych z łagodzeniem zmian klimatycznych, koncentrujących się głównie na odnawialnych źródłach energii, efektywności energetycznej oraz finansowaniu zielonych projektów).
W ramach Transakcji Bank dokonał przeniesienia na Inwestora istotnej części ryzyka kredytowego z wybranego portfela podlegającego sekurytyzacji. Wyselekcjonowany portfel kredytowy objęty sekurytyzacją pozostaje w bilansie Banku. Data zakończenia Transakcji według umowy to 31 grudnia 2031 r. Transfer ryzyka sekurytyzowanego portfela jest realizowany poprzez instrument ochrony kredytowej w postaci gwarancji finansowej do kwoty 218 mln zł, wystawionej przez Inwestora. Transakcja - na moment jej zawarcia - wpłynie na wzrost skonsolidowanego współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) o 0,19 p.p. oraz skonsolidowanego łącznego współczynnika wypłacalności TCR o 0,25 p.p. w odniesieniu do danych raportowanych Grupy BNP Paribas Bank Polska S.A. według stanu na 31 grudnia 2023 r. Transakcja spełnia wymogi w zakresie przeniesienia istotnej części ryzyka określone w Rozporządzeniu CRR oraz została ustrukturyzowana jako spełniająca kryteria STS (prosta, przejrzysta i standardowa sekurytyzacja) zgodnie z Rozporządzeniem 2021/557. BNP Paribas SA pełnił rolę organizatora Transakcji. Podstawa prawna art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-05-23
BNP Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
94,00
+0,64
2024-05-21
BNP Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
96,40
-1,66
2024-05-17
BNP Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.
94,00
-0,85
2024-05-14
BNP QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
99,00
0,00
2024-05-08
BNP Wpływ Ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom
103,00
-2,43
2024-04-22
BNP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 16 kwietnia 2024 r.
103,00
-1,94
2024-04-18
BNP Informacja o wysokości ustalonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny dla BNP Paribas Bank Polska S.A. składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za rok 2024
102,50
0,00
2024-04-16
BNP Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 16 kwietnia 2024 r.
104,50
-1,91
2024-04-16
BNP Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2023
104,50
-1,91
2024-04-15
BNP Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
105,50
-1,42