Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

FRW Podpisanie drugiego aneksu do umowy inwestycyjnej z Live Motion Games S.A.

Zarząd spółki Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent) zawiadamia, iż w dniu 2 kwietnia 2024 r. został zawarty drugi aneks do umowy inwestycyjnej z Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Wydawca) dotyczącej gry wideo pt. „Chornobyl Liquidators”, o której Emitent informował raportem ESPI nr 20/2023 z dnia 2 października 2023 r. (dalej odpowiednio: Aneks, Umowa, Gra).
Na podstawie przedmiotowego Aneksu Wydawca zobowiązał się do stworzenia i publikacji Gry oraz dodatku do Gry pod tytułem „Chornobyl Liquidators - Supporter Pack” (dalej: Dodatek) na platformie Steam w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 czerwca 2024 r. (przesunięcie z 26 kwietnia 2024 r.) Emitent sfinansuje produkcję i wsparcie popremierowe Gry przez Wydawcę kwotą co najwyżej 1,8 mln zł netto (wzrost o 300 tys. zł netto), w tym: - 250 tys. zł netto bezwarunkowej wpłaty inicjalnej, - 1,2 mln zł netto w 8 równych miesięcznych transzach po realizacji określonych w Umowie etapów inwestycji, - 50 tys. zł netto po premierze Gry i Dodatku, - 150 tys. zł netto na wsparcie popremierowe Gry płatne do końca czerwca 2024 r., pod warunkiem że sprzedaż Gry na platformie Steam po 72 godzinach od premiery przekroczy 15 tys. sztuk netto (po uwzględnieniu zwrotów), - 150 tys. zł netto na wsparcie popremierowe Gry płatne do końca lipca 2024 r., pod warunkiem że sprzedaż Gry na platformie Steam po 72 godzinach od premiery przekroczy 20 tys. sztuk netto. Emitentowi przysługuje wynagrodzenie ze sprzedaży Gry w wysokości: - 75% zysku netto ze sprzedaży Gry do momentu uzyskania wynagrodzenia w kwocie 2,25 mln zł, - 65% zysku netto ze sprzedaży Gry do momentu wypłaty 505 Games S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (dalej: 505) wynagrodzenia w kwocie 625,6 tys. euro (2.685.951,04 PLN według kursu średniego EUR/PLN = 4,2934 Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 kwietnia 2024 r. - tabela nr 065/A/NBP/2024), tj. równowartości poniesionych przez ten podmiot nakładów inwestycyjnych, - 90% zysku netto ze sprzedaży Gry po spłacie nakładów inwestycyjnych poniesionych przez 505. Ponadto Emitentowi przysługuje wynagrodzenie ze sprzedaży Dodatku w wysokości: - 25% zysku netto ze sprzedaży Dodatku do momentu spłaty nakładów inwestycyjnych poniesionych na Grę przez 505, - 50% zysku netto ze sprzedaży Dodatku po spłacie nakładów inwestycyjnych poniesionych na Grę przez 505. Majątkowe prawa autorskie do Gry i Dodatku zostały przeniesione na Emitenta, który udzielił Wydawcy licencji niezbędnej do realizacji obowiązków wynikających z Umowy. Emitent zwiększył z 4 do 5 osób liczebność finansowanego w całości ze środków własnych Emitenta zespołu projektowego biorącego czynny udział w wykonaniu Gry i Dodatku. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty