Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CAPITEA: strona spółki
2.04.2024, 19:44

CAP Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie "Emitent" lub "Capitea" podaje do wiadomości publicznej, że Emitent w dniu 2 kwietnia 2024 roku otrzymał od Radosława Barczyńskiego zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące zmiany posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty