Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
XPLUS: strona spółki
2.04.2024, 20:05

XPL Zmiana dotychczas posiadanego udziału w spółce

Zarząd Spółki XPLUS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 2 kwietnia 2024 r. do Spółki wpłynęło od spółki FCBSL sp. z o.o. zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie o więcej niż 2% dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty