Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

IPW Powiadomienie o zbyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2024 r. otrzymał od Pana Marcina Zaleńskiego, Prezesa Zarządu Spółki, powiadomienie, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR - Market Abuse Regulation), o dokonanej transakcji na instrumentach finansowych Emitenta. Treść przedmiotowego powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
Równocześnie Zarząd Spółki informuje, iż wszystkie środki pieniężne pochodzące z ww. transakcji zostały wpłacone do Spółki, w ramach pożyczki, o której Zarząd Emitenta informował raportem ESPI nr 14/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., a które to zasilą bieżącą działalność Spółki, w szczególności zostaną wykorzystane na produkcję gry pt. Haunted House Renovator.

Załączniki

Inne komunikaty