Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BNPPPL: strona spółki
8.04.2024, 16:01

BNP Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. (Bank) przekazuje w załączeniu otrzymane powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych, w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi (objęcie akcji serii M w wykonaniu praw wynikających z warrantów serii A4 – Załącznik nr 1 oraz objęcie akcji serii N w wykonaniu praw wynikających z warrantów serii B1 – Załącznik nr 2), dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Załączone powiadomienia dotyczą poniższych osób: 1. Przemysław Gdański 2. Jean-Charles Aranda 3. Andre Boulanger 4. Wojciech Kembłowski 5. Magdalena Nowicka 6. Volodymyr Radin 7. Agnieszka Wolska 8. Witold Broniszewski 9. Tomasz Bżykot 10. Maciej Czechowicz 11. Iwona Dorota Gajek 12. Konrad Kopciuch 13. Michał Kozarzewski 14. Bernard Sapała Dodatkowo, Bank przekazuje w załączeniu otrzymane powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych, w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi (zbycie akcji), dokonane przez poniższe osoby pełniące obowiązki zarządcze (Załącznik nr 3): 1. Wojciech Kembłowski – Wiceprezes Zarządu 2. Andre Boulanger – Wiceprezes Zarządu Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-05-23
BNP Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
94,00
+0,64
2024-05-21
BNP Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
96,40
-1,66
2024-05-17
BNP Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.
94,00
-0,85
2024-05-14
BNP QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
99,00
0,00
2024-05-08
BNP Wpływ Ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom
103,00
-2,43
2024-04-22
BNP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 16 kwietnia 2024 r.
103,00
-1,94
2024-04-18
BNP Informacja o wysokości ustalonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny dla BNP Paribas Bank Polska S.A. składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za rok 2024
102,50
0,00
2024-04-16
BNP Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 16 kwietnia 2024 r.
104,50
-1,91
2024-04-16
BNP Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2023
104,50
-1,91
2024-04-15
BNP Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
105,50
-1,42