Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DMGROUP: strona spółki
12.04.2024, 7:33

DMG Uzyskanie przez umowę zawartą przez jednostkę zależną od Emitenta statusu umowy znaczącej.

Zarząd Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje,
o uzyskaniu przez zawartą wcześniej umowę pomiędzy Global Cosmed GmbH z siedzibą w Hamburgu – jednostkę zależną od Emitenta, a Rossmann GmbH, statusu umowy znaczącej w roku obrotowym 2024. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na przekroczenie, w bieżącym roku obrotowym, łącznej wartości sprzedaży zrealizowanej do Rossmann GmbH, progu 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta. Przedmiotem umowy jest sprzedaż kosmetyków i produktów chemii gospodarczej produkowanych w zakładach produkcyjnych Grupy Kapitałowej Emitenta. Warunki umowy, w tym warunki finansowe, zostały ustalone pomiędzy stronami w drodze negocjacji i stanowią tajemnicę handlową. Nie odbiegają one od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Inne komunikaty