Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

CBD Złożenie wniosku o pozwolenie na import marihuany medycznej przez spółkę stowarzyszoną z Cannabis Poland

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 2/2024 z dnia 9.02.2024 r. Zarząd Cannabis Poland S.A. informuje, iż w dniu 15.04.2024 r. zarząd spółki stowarzyszonej z Emitentem THC Pharma S.A. złożył w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym ("GIF") 6 wniosków (na zsumowaną ilość 299,99 kg) o wydanie pozwolenia na import spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej surowca farmaceutycznego jakim jest marihuana medyczna, zarejestrowana w Polsce przez podmiot trzeci.
Zgodnie z przepisami, GIF powinien rozpatrzyć wniosek o wydanie zezwolenia na obrót w ciągu 60 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku (bieg terminu rozpatrzenia wniosku ulega każdorazowo zawieszeniu w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień). Pozwolenie jest ważne przez 3 miesiące od daty jego wystawienia. Emitent podkreśla, iż otrzymanie pozwolenia nie jest równoznaczne z dojściem do skutku importu, gdyż kolejnym krokiem będzie potwierdzenie od dostawcy posiadania marihuany medycznej na stanie magazynowym oraz uzyskanie przez niego zgody na eksport. Ponadto Emitent zaznacza, iż dostawa w/w ilości marihuany medycznej z przyczyn niezależnych od Emitenta może zostać rozłożona w czasie lub może być zrealizowana jedynie częściowo, lub w skrajnym przypadku - braku produktu u dostawcy i/lub wygaśnięcia ważności pozwolenia - może w ogóle nie dojść do skutku. Wyżej przedstawiona informacja jest istotna dla akcjonariuszy Cannabis Poland ze względu na fakt, iż uzyskanie po raz pierwszy zezwolenia oraz przeprowadzenie pierwszego importu będzie ważnym krokiem milowym dla realizacji strategii Emitenta.

Inne komunikaty