Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MIRBUD: strona spółki
15.04.2024, 14:07

MRB Podpisanie aneksu do umowy na budowę Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że konsorcjum firm:
o MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach, ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice; o KOBYLARNIA S.A. z siedzibą w Kobylarni, ul. Zakole 1, 86-061 Brzoza; otrzymało podpisany aneks do umowy z dn. 16 kwietnia 2021 roku pn. „Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej z podziałem na dwie części: Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej Zadanie 2: węzeł Żukowo (z węzłem) – węzeł Gdańsk Południe (z węzłem)”. Przedmiotem zawartego aneksu ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie (ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa) jest zmiana terminu realizacji umowy do dn. 15 września 2025 roku. Informacja o podpisaniu aneksu została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.

Inne komunikaty