Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
WOODPCKR: strona spółki
16.04.2024, 18:47

WPR Uchwały GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW

W związku z raportami bieżącymi nr 18/2023 (EBI) oraz nr 4/2024 (ESPI) Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka") informuje, że w dniu 16 kwietnia 2024 r. powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) następujących uchwał:
1) nr 497/2024 w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki w związku z dopuszczeniem tych akcji do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW; 2) nr 498/2024 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki; oraz 3) nr 499/2024 w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki. Na podstawie uchwały 499/2024 Zarząd GPW postanowił z dniem 19 kwietnia 2024 r. wprowadzić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wszystkie akcje Spółki, tj. 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLWDPCK0001. Akcje Spółki będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „WOODPCKR" i oznaczeniem „WPR". Zgodnie z uchwałą nr 497/2024 Zarządu GPW akcje Spółki zostaną wykluczone z alternatywnego systemu obrotu NewConnect z dniem 19 kwietnia 2024 r.

Inne komunikaty