Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
WOODPCKR: strona spółki
19.04.2024, 18:22

WPR Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2024 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka") zgodnie z § 80 ust. 1 oraz § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _dalej jako "Rozporządzenie"_ informuje, że z uwagi na zmianę rynku notowań z NewConnect na rynek regulowany, Spółka niniejszym przekazuje zaktualizowany, zgodny z zasadami obowiązującymi na rynku regulowanym, harmonogram publikowania raportów okresowych w 2024 roku:
- jednostkowy raport roczny za rok 2023 – 26 kwietnia 2024 r. - jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2024 – 22 maja 2024 r. - jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2024 – 24 września 2024 r. - jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2024 – 26 listopada 2024 r. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportów kwartalnych za IV kwartał 2023 roku oraz za II kwartał 2024 roku.

Inne komunikaty