Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BNPPPL: strona spółki
22.04.2024, 15:56

BNP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 16 kwietnia 2024 r.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku („ZWZ”) w dniu 16 kwietnia 2024 r.
Akcjonariusze: 1. BNP Paribas SA – 84.634.166 głosów na ZWZ, co stanowiło 63,73% liczby głosów na ZWZ i 57,31% w ogólnej liczbie głosów; 2. BNP Paribas Fortis SA/NV – 35.490.226 głosów na ZWZ, co stanowiło 26,72% liczby głosów na ZWZ i 24,03% w ogólnej liczbie głosów; 3. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – 6.700.000 głosów na ZWZ, co stanowiło 5,05% liczby głosów na ZWZ i 4,54% w ogólnej liczbie głosów. Podstawa prawna Art. 70 pkt 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. - Dz. U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm.)

Inne komunikaty