Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MIRBUD: strona spółki
24.04.2024, 11:00

MRB Podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2024 informuje, że w dniu 24 kwietnia 2024 roku podpisał umowę z Gminą Miasto Rzeszów (ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów).
Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie. Wartość umowy: 193 110 000,00 złotych brutto. Termin realizacji zadania: 31 października 2026 roku. Informacja o podpisaniu umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.

Inne komunikaty