Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PBG: strona spółki
26.04.2024, 14:19

PBG Informacja o kolejnym etapie procesu sprzedaży aktywów związanych z projektem deweloperskim w Kijowie

Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „PBG” lub „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 2/2024 z dnia 12 marca 2024 roku w przedmiocie podjęcia Uchwały przez Radę Wierzycieli PBG dotyczącą przeprowadzenia procesu sprzedaży aktywów związanych z projektem deweloperskim w Kijowie, informuje o podjęciu w dniu 26 kwietnia 2024 roku przez Radę Wierzycieli PBG uchwały dotyczącej zatwierdzenia wyboru jednej z ofert, jakie wpłynęły do Kancelarii Zarządcy PBG w terminie wskazanym w opublikowanym Liście Ofertowym określającym Warunki Udziału w Procesie Sprzedaży Aktywów Projektu Deweloperskiego w Kijowie, to jest do dnia 22 kwietnia 2024 roku.
Zgodnie z podjętą Uchwałą, Rada Wierzycieli PBG zarekomendowała wybór oferty najkorzystniejszej cenowo i opiewającej na kwotę: 1.610.000 USD. Wobec podjętej Uchwały Rady Wierzycieli PBG, Zarządca PBG przystąpi do dalszych czynności wskazanych w opublikowanym harmonogramie procesu sprzedaży, w tym wystąpi o wydanie wymaganych zgód na Zycie Zbioru Wierzytelności i Praw Związanych z Projektem Deweloperskim w Kijowie przez organy postępowania sanacyjnego. O dalszym przebiegu tego procesu, Spółka będzie informować w ramach odrębnych raportów bieżących.

Inne komunikaty