Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
SUNNET: strona spółki
26.04.2024, 17:00

PGI Wniesienie wkładów niepieniężnych (aportów) oraz objęcie akcji serii B

Zarząd Spółki Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do
uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (uchwały opublikowane raportem EBI nr 10/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r.), informuje, że w dniu 25 kwietnia 2024 r. zawarł umowy objęcia 8.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł oraz cenie emisyjnej wynoszącej 2,71 zł za jedną akcję. Z Panem Tomaszem Hofmanem. Wraz z objęciem akcji Spółka zawarła umowę aportową dotyczące wniesienia 50% udziałów w spółce Sunway Network Company Limited z siedzibą w Hongkongu, Chiny („Sunway Network Company Limited”) w zamian za 8.000.000 akcji serii B Spółki. Umowa z Panem Tomaszem Hofmanem została zawarta zgodnie z parametrami wskazanymi w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2024 r. Z chwilą zawarcia ww. umowy aportowej na Spółkę przeszła własność 50% udziałów w Sunway Network Company Limited, a Pan Tomasz Hofman stanie się akcjonariuszem Spółki z chwilą wpisu podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy, a prawa z akcji będzie mógł wykonywać z chwilą zapisania akcji na jego rachunku inwestycyjnym (maklerskim). Analogiczna umowa została podpisana z Panem Arnoldem Adamczykiem dnia 23 kwietnia 2024 r., o czym Spółka informowała w raporcie ESPI nr 6/2024 W wyniku przejęcia 100% udziałów Sunway Network S.A. stała się wyłącznym właścicielem technologii opracowanych przez Sunway Network Company Limited, a tym samym będzie mogła korzystać z tych technologii oraz oferować je klientom i partnerom.

Inne komunikaty