Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
SUNNET: strona spółki
9.05.2024, 19:08

PGI Zawarcie umowy pożyczki

Zarząd Spółki Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka")
informuje, że w dniu 8 maja 2024 r. zawarł umowę pożyczki z Prymus S.A. z siedzibą w Tychach (dalej: „Partner”), na podstawie której Partner udzielił pożyczki na rzecz Spółki w kwocie 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych). Warunkiem uruchomienia pożyczki jest ustanowienie zabezpieczeń w postaci: - złożenia przez Spółkę oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do wysokości 1.617.000,00 zł (jeden milion sześćset siedemnaście tysięcy złotych) oraz - poręczeń wraz z oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego złożonych w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego udzielonych przez: Wiceprezesa Zarządu Spółki, Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie, oba podmioty do wysokości 1.617.000,00 zł (jeden milion sześćset siedemnaście tysięcy złotych) oraz podmiot prywatny do wysokości 750.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wszystkie zabezpieczenia zostały prawidłowo ustanowione. Pożyczka zostaje udzielona do dnia 31 grudnia 2024 r. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 12% (dwanaście procent) w skali roku. W przypadku podwyższenia wysokości podstawowej stopy referencyjnej przez Radę Polityki Pieniężnej, wysokość odsetek wzrośnie o wartość tej zmiany, licząc od dnia wprowadzenia wyższej podstawowej stopy procentowej. Odsetki są naliczane od dnia przelania pożyczki. Odsetki płatne będą miesięcznie.

Inne komunikaty