Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ARTIFEX: strona spółki
29.04.2024, 8:45

ART Wybrane szacunkowe dane finansowe Spółki za I kwartał 2024 r.

Zarząd Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) – w toku prac prowadzących do sporządzenia raportu kwartalnego Spółki – podjął decyzję o opublikowaniu wybranych danych finansowych Spółki za I kwartał 2024 r., zaprezentowanych w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Publikacja omawianych wybranych danych finansowych Spółki już na tym etapie (tj. przed ukończeniem oraz przekazaniem do publicznej wiadomości odpowiedniego raportu okresowego) uzasadniona jest w ocenie Zarządu m.in. istotną poprawą efektywności biznesowej Spółki zaobserwowaną w 2024 r., porównując ten okres do analogicznego w poprzednim roku obrotowym. Odnotować należy w szczególności, iż – wedle aktualnego stanu wiedzy Zarządu – zysk netto, oczyszczony z wpływu niegotówkowych kosztów programu motywacyjnego, Spółki osiągnięty w 2024 r. wynosi 7.589 tys. zł, co stanowi wartość o 73% większą niż w odpowiednim przedziale czasu roku 2023. Zarząd Spółki zastrzega, że przedstawione dane finansowe mają charakter szacunkowy i na skutek dalszych prac księgowych mogą odbiegać (potencjalnie w sposób nieznaczny) od ostatecznych wyników finansowych Spółki zaprezentowanych w raporcie kwartalnym, którego publikacja nastąpi 15 maja 2024 r.

Załączniki

Inne komunikaty