Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ASE Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 maja 2024 r.

Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 7 maja 2024 r. w Warszawie oraz treść dokumentów, będących przedmiotem głosowania, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty