Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PKOBP: strona spółki
8.05.2024, 16:59

PKO Zmiana daty powołania członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

Raport nr 27/2024 – Zmiana daty powołania członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.
Podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: W nawiązaniu do raportu nr 18/2024 z 25 marca 2024 r. Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że Rada Nadzorcza Banku 8 maja 2024 r. zmieniła datę powołania Pani Ludmiły Falak-Cyniak na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku z 1 lipca 2024 r. na 20 maja 2024 r.

Inne komunikaty