Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PKOBP: strona spółki
9.05.2024, 0:04

PKO QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlabanków  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-09    
 
 
  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.  
  (pełna nazwa emitenta)  
  PKO BANK POLSKI S.A. Banki (ban)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  02-515 WARSZAWA  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  PUŁAWSKA 15  
  (ulica) (numer)  
  521-91-82 521-91-83  
  (telefon)  (fax)  
    www.pkobp.pl  
  (e-mail)  (www)  
  525-000-77-38 016298263  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWEmln złmln złmln EURmln EUR 
 Wynik z tytułu odsetek5 1924 1871 202891 
 Wynik z tytułu prowizji i opłat1 2781 103296235 
 Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe oraz wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych(314)(339)(73)(72) 
 Koszty działania(2 179)(1 985)(504)(422) 
 Zysk brutto2 7361 965633418 
 Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli)2 0431 453473309 
 Zysk netto przypadający na jednostkę dominującą2 0441 454473309 
 Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR)1,641,160,380,25 
 Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR)1,641,160,380,25 
 Dochody całkowite netto2 4033 536556752 
 Przepływy pieniężne netto(5 644)(4 036)(1 306)(859) 
 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE31.03.202431.12.202331.03.202431.12.2023 
 Suma aktywów496 985501 516115 554115 344 
 Kapitał własny ogółem47 63045 22711 07410 402 
 Kapitał zakładowy1 2501 250291287 
 Liczba akcji (w mln)1 2501 2501 2501 250 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)38,1036,188,868,32 
 Rozwodniona liczba akcji (w mln)1 2501 2501 2501 250 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)38,1036,188,868,32 
 Łączny współczynnik kapitałowy (%)18,2218,6518,2218,65 
 Kapitał Tier 141 57541 7279 6679 597 
 Kapitał Tier 21 9452 080452478 
 WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE     
 Wynik z tytułu odsetek4 9153 9201 137834 
 Wynik z tytułu prowizji i opłat1 112931257198 
 Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe oraz wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych(269)(274)(62)(58) 
 Koszty działania(1 935)(1 742)(448)(371) 
 Zysk brutto2 3111 667535355 
 Zysk netto1 7661 256409267 
 Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR)1,411,000,330,21 
 Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR)1,411,000,330,21 
 Dochody całkowite netto2 0773 193481679 
 Przepływy pieniężne netto(5 042)(3 656)(1 167)(778) 
 WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE31.03.202431.12.202331.03.202431.12.2023 
 Suma aktywów470 426474 680109 379109 172 
 Kapitał własny ogółem45 03142 95410 4709 879 
 Kapitał zakładowy1 2501 250291287 
 Liczba akcji (w mln)1 2501 2501 2501 250 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)36,0234,368,377,90 
 Rozwodniona liczba akcji (w mln)1 2501 2501 2501 250 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)36,0234,368,377,90 
 Łączny współczynnik kapitałowy (%)20,3220,8420,3220,84 
 Kapitał Tier 139 73239 7299 2389 137 
 Kapitał Tier 21 9452 080452478 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> <font size="9.0pt" face="PKO Bank Polski,sans-serif" color="#000000"><b><span>WYBRANE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZELICZONO NA EUR WED&#321;UG NAST&#280;PUJ&#260;CYCH KURS&#211;W</span></b></font><br><font size="9.0pt" face="PKO Bank Polski,sans-serif"><span>&#347;rednia kurs&#243;w NBP na koniec miesi&#281;cznych okres&#243;w (pozycje rachunku zysk&#243;w i strat, sprawozdania z ca&#322;kowitych dochod&#243;w i sprawozdania z przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych) za okres od 01.01.2024 do 31.03.2024 = 4,3211; za okres od 01.01.2023 do 31.03.2023 = 4,7005</span></font><font face="Times New Roman"> </font><br><font size="9.0pt" face="PKO Bank Polski,sans-serif"><span>kurs &#347;redni NBP na dzie&#324; (pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej) 31.03.2024 = 4,3009; 31.12.2023 = 4,3480</span></font><font face="Times New Roman"> </font> </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Raport GKPKOBP_1Q 2024 (4614122).pdfRaport Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za I kwartał 2024 roku 
 Report_PKOBPGroup_1Q 2024.pdfReport of the PKO Bank Polski S.A. Group for the first quarter of 2024 
 PKO Bank Polski S.A._Raport z przeglądu_1Q2024_Bank.pdfRaport z przeglądu 1Q 2024_Bank 
 PKO Bank Polski S.A._Review report_1Q2024_the Bank.pdfReview report 1Q 2024_ the Bank 
 PKO Bank Polski S.A._Raport z przeglądu_1Q2024_Grupa.pdfRaport z przeglądu 1Q 2024_Grupa Kapitałowa 
 PKO Bank Polski S.A._Review report_1Q2024_the Group.pdfReview report 1Q 2024_ the Group 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-08Danuta SzymańskaDyrektor Pionu Rachunkowości  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty