Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
KRUK: strona spółki
10.05.2024, 15:39

KRU Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2023

Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 10 maja 2024 roku zgodnie z rekomendacją Zarządu, podjęło uchwałę nr 6/2024 dotyczącą wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki (Uchwała).
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 18,00 zł na jedną akcję. Wypłata dywidendy w wysokości 347 738 220,00 zł nastąpi z zysku netto Spółki osiągniętego w 2023 roku. Zgodnie z Uchwałą dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku ustala się na 15 maja 2024 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 maja 2024 roku. Dywidendą objętych zostało 19 318 790 akcji KRUK S.A. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Inne komunikaty