Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
KRUK: strona spółki
21.05.2024, 19:14

KRU Zawarcie aneksu do umowy konsorcjalnego kredytu rewolwingowego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2017 oraz raportów bieżących nr 43/2019, nr 40/2021, nr 54/2021, nr 47/2022, nr 20/2023, nr 63/2023 oraz nr 82/2023 Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż Emitent oraz jednostki zależne od Emitenta (Kredytobiorcy) zawarli z konsorcjum banków, którego Agentem jest DNB Bank ASA z siedzibą w Oslo, aneks (Aneks) do umowy wielowalutowego kredytu rewolwingowego (Kredyt).
Przedmiotem Aneksu jest zwiększenie Kredytu do maksymalnej wysokości 625 mln EUR. Przed zawarciem niniejszego Aneksu kwota dostępnego kredytu wynosiła 575 mln EUR. Jednocześnie Emitent informuje, że wartość poręczenia za zobowiązania oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji z tytułu Kredytu wynosi ok. 937,5 mln EUR. Pozostałe warunki umowy Kredytu nie zostały istotnie zmienione.

Inne komunikaty