Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MIRBUD: strona spółki
12.05.2024, 21:54

MRB Wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego w spółce zależnej Emitenta

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej również: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 12 maja br. w spółce zależnej Emitenta - Marywilska 44 Sp. z o.o., doszło do pożaru Centrum Handlowego MARYWILSKA 44, na skutek którego spłonęło sześć hal handlowych wchodzących w skład Centrum (dalej: „Zdarzenie”). Pozostałe nieruchomości należące do Marywilska 44 Sp. z o.o., które zlokalizowane są w Ostródzie, Rumii i Starachowicach funkcjonują bez zakłóceń.
Emitent informuje, iż wszelkie okoliczności Zdarzenia są badane przez odpowiednie organy. O wynikach powyższego postępowania jak również o szacowanym wpływie Zdarzenia na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej MIRBUD Emitent poinformuje w kolejnych raportach. Emitent informuje również, że majątek Marywilska 44 Sp. z o.o. jest ubezpieczony. Zarząd Spółki podjął decyzje o odbudowie hal handlowych Centrum Handlowego MARYWILSKA 44. Przychody i wynik działalności Marywilska 44 Sp. z o.o. nie mają znaczącego wpływu na bieżącą działalność Grupy Kapitałowej MIRBUD.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-06-14
MRB Podpisanie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S8 Wrocław – Kłodzko, zadanie 6
12,76
-0,63
2024-06-13
MRB Zakończenie procesu book-building’u w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej emitowanych przez MIRBUD S.A. nowych akcji zwykłych na okaziciela serii L. Ustalenie ceny emisyjnej emitowanych przez Spółkę nowych akcji serii L oraz liczby akcji serii L. Zawarcie aneksu cenowego.
12,76
0,00
2024-06-10
MRB Zawarcie umowy o pełnienie funkcji doradcy transakcyjnego i oferowanie akcji (umowy mandatowej) oraz rozpoczęcie procesu book-building'u w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej emitowanych przez MIRBUD S.A. nowych akcji zwykłych na okaziciela serii L
11,40
-2,63
2024-06-05
MRB Podpisanie umowy na budowę/modernizację infrastruktury wodno- kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S 3 Jawor
11,30
+1,06
2024-05-24
MRB Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
11,50
+4,00
2024-05-24
MRB Wniosek zarządu Emitenta i pozytywna opinia Rady Nadzorczej o wypłacie dywidendy za 2023 rok
11,50
+4,00
2024-05-24
MRB Podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę drogi S10 Szczecin – Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu – początek obwodnicy Piły, odc. 3
11,50
+2,61
2024-05-23
MRB QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11,66
-1,37
2024-05-22
MRB Podpisanie umowy na przebudowę stadionu miejskiego w Chełmie
11,70
+0,17
2024-05-21
MRB Podpisanie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta
12,04
-1,00