Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TAMEX: strona spółki
13.05.2024, 16:13

TOS Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym podpisany aneks do umowy zawartej z Miastem Puławy na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja obiektów sportowych i edukacyjnych w Puławach".
Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych na łączną kwotę 86.049,20 zł brutto. W związku z powyższym, całkowita wartość umowy głównej z uwzględnieniem przedmiotowego aneksu wynosi obecnie 10.975.347,66 zł brutto. Ostateczny termin zakończenia prac nie uległ zmianie i został określony do dnia 30 września 2024 r. Pozostałe istotne zapisy przedmiotowej umowy pozostają bez zmian. Szczegółowe warunki przedmiotowego aneksu i ryzyka z nim związane nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju dokumentów.

Inne komunikaty