Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TAMEX: strona spółki
21.05.2024, 13:11

TOS Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2022 z dnia 9 grudnia 2022 r. oraz raportu bieżącego nr 48/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. informuje, że w dniu 20 maja 2024 roku podpisał aneks do umowy zawartej z Miastem Chełm zwiększający wartość dotychczasowych prac w związku z realizacją zadania pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie”.
Przedmiotowy aneks został zawarty w związku ze zwiększeniem kosztorysowym wykonania całości robót. Tym samym całkowita wartość umowy z uwzględnieniem przedmiotowego aneksu wynosi obecnie 11 461 019,36 zł brutto. Ostateczny termin wykonania zadania nie uległ zmianie i został określony na dzień 31 lipca 2024 r. Szczegółowe warunki przedmiotowego aneksu i ryzyka z nim związane nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju dokumentów.

Inne komunikaty