Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TAMEX: strona spółki
11.06.2024, 13:18

TOS Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 3 marca 2023 r. informuje, że otrzymał podpisany aneks nr 5 do umowy zawartej z Gminą Miejską Bolesławiec zwiększający wartość dotychczasowych prac w związku z realizacją zadania pn.: "Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu.
Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych na łączną kwotę 495 230,03 zł brutto. W związku z powyższym, całkowita wartość umowy głównej z uwzględnieniem przedmiotowego aneksu wynosi obecnie 26 973 249,98 zł brutto. Ostateczny termin wykonania zadania nie uległ zmianie.

Inne komunikaty