Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

STF Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej umowy ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 1)

Zarząd Stalprofil S.A. (Spółka) zawiadamia, że w dniu 14 maja 2024 roku, powziął informację o wyniku otwarcia przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. (Zamawiający) ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadań inwestycyjnych pn.: POM1: „Gazociągi Kolnik-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województwa pomorskiego”; POM2: „Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn – Wicko, część 2 odc. Gardeja – Kolnik”; POM3: „Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn – Wicko, część 1 odc. Gustorzyn – Gardeja”. Postępowanie nr 1 (postępowanie wykonawcze nr 6). Numer postępowania: ZP/2024/04/0031/PZ. Postępowanie to było przeprowadzone w ramach Umowy Ramowej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2022 z dnia 30 września 2022 roku.
Zgodnie z informacją udostępnioną na Platformie Zakupowej O.G.P. Gaz-System S.A., oferty złożone przez spółkę zależną Izostal S.A. (Wykonawca) dla części: 1, 3 oraz 5 w/w zadań inwestycyjnych, o łącznej wartości 98,0 mln PLN netto, co stanowi 120,6 mln PLN brutto, okazały się najkorzystniejsze. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje dostawy izolowanych rur stalowych o średnicach od DN1000 do DN1400 o łącznej długości około 36 km w terminie od 1 stycznia 2025 roku do 31 sierpnia 2025 roku. O otrzymaniu oficjalnej informacji o wyborze ofert Izostal S.A. jako najkorzystniejszych, Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-06-05
STF Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 3).
9,40
+0,64
2024-06-05
STF Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 4).
9,40
0,00
2024-05-29
STF Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 4)
8,90
-1,12
2024-05-29
STF Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 3)
8,90
0,00
2024-05-27
STF Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 2).
8,94
0,00
2024-05-27
STF Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 1).
8,94
0,00
2024-05-24
STF Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STALPROFIL S.A., w dniu 23.05.2024r.
9,10
0,00
2024-05-24
STF QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
9,10
0,00
2024-05-23
STF Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A.
9,10
+0,44
2024-05-23
STF Powołanie Członka Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.
9,10
+0,44