Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ODLEWNIE: strona spółki
15.05.2024, 14:56

ODL Uchwały ppodjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 15 maja 2024 roku

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 maja 2024 roku wraz z informacją odnośnie liczby oddanych głosów przy głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty