Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
GETIN: strona spółki
15.05.2024, 15:48

GTN Przystąpienie do działań w celu potencjalnej sprzedaży akcji Idea Bank Ukraina

Getin Holding S.A. („Emitent”, „Getin Holding”) informuje, że dnia 15 maja 2024 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję o przystąpieniu do działań mających na celu potencjalną sprzedaż wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji Idea Bank S.A. z siedzibą we Lwowie, Ukraina („Idea Bank Ukraina”, „Bank”), spółki zależnej Emitenta („Transakcja”), na co zgodę wyraziła Rada Nadzorcza Emitenta.
Emitent jednocześnie informuje, że w ramach podjętych działań zaangażował międzynarodowy bank inwestycyjny Rothschild & Co i ustalił dziś z Rothschild & Co Polska spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie warunki usług w zakresie doradztwa finansowego na rzecz Emitenta, na zasadzie wyłączności. O kolejnych etapach potencjalnej Transakcji sprzedaży akcji Banku Emitent będzie informował w drodze raportów bieżących. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.

Inne komunikaty