Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
KGHM: strona spółki
15.05.2024, 17:08

KGH QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR 34  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR 34  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-15    
 
 
  KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Surowcowy (sur)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  59-301 Lubin  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  M. Skłodowskiej-Curie 48  
  (ulica) (numer)  
  (+48) 76 7478 200 (+48) 76 7478 500  
  (telefon)  (fax)  
  ir@kghm.com www.kghm.com  
  (e-mail)  (www)  
  6920000013 390021764  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.w mln PLNw mln PLNw mln EURw mln EUR 
 Przychody z umów z klientami8 3159 5851 9242 039 
 Zysk netto ze sprzedaży586662136141 
 Zysk przed opodatkowaniem703513163109 
 Zysk netto4241649835 
 Zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej4241639835 
 Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące-1-- 
 Pozostałe całkowite dochody- 155- 138- 36- 29 
 Łączne całkowite dochody26926626 
 Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej26925626 
 Łączne całkowite dochody przypadające na udziały niekontrolujące-1-- 
 Ilość akcji (w mln szt.)200200200200 
 Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej2,120,820,490,18 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej861 48020315 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej- 1 418- 1 163- 328- 247 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej4326610014 
 Przepływy pieniężne netto razem- 900383- 20882 
  Na 31.03.2024Na 31.12.2023Na 31.03.2024Na 31.12.2023 
 Aktywa trwałe38 69637 9818 9978 736 
 Aktywa obrotowe12 37313 4022 8773 082 
 Aktywa razem51 06951 38311 87411 818 
 Zobowiązania długoterminowe11 46511 1362 6662 561 
 Zobowiązania krótkoterminowe10 70411 6172 4892 672 
 Kapitał własny28 90028 6306 7196 585 
 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej28 83428 5656 7046 570 
 Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące66651515 
 dane dotyczące kwartalnej informacji finansowej KGHM Polska Miedź S.A.w mln PLNw mln PLNw mln EURw mln EUR 
 I. Przychody z umów z klientami7 2798 3701 6851 781 
 II. Zysk netto ze sprzedaży501997116212 
 III. Zysk przed opodatkowaniem610869141185 
 IV. Zysk netto38748290103 
 V. Pozostałe całkowite dochody netto- 160- 87- 37- 19 
 VI. Łączne całkowite dochody2273955384 
 VII. Ilość akcji (w mln szt.)200200200200 
 VIII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)1,942,410,450,52 
 IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej- 1951 762- 45375 
 X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej- 1 240- 1 559- 287- 332 
 XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej6398614818 
 XII. Przepływy pieniężne netto razem- 796289- 18461 
  Na 31.03.2024Na 31.12.2023Na 31.03.2024Na 31.12.2023 
 XIII. Aktywa trwałe37 22336 7818 6558 460 
 XIV. Aktywa obrotowe11 21512 1152 6082 786 
 XV. Aktywa razem48 43848 89611 26311 246 
 XVI. Zobowiązania długoterminowe9 7459 4682 2662 178 
 XVII. Zobowiązania krótkoterminowe9 64910 6102 2432 440 
 XVIII. Kapitał własny29 04428 8186 7546 628 
 
   
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1_2024.pdfSkonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2024 
 Consolidated quarterly report KGHM Group QSr_1_2024.pdfConsolidated quarterly report QSr 1/2024 - translation 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-15Andrzej SzydłoPrezes Zarządu  
 2024-05-15Mirosław LaskowskiWiceprezes Zarządu  
 2024-05-15Agnieszka SiniorDyrektor Naczelny Centrum Usług Księgowych Główny Księgowy  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty