Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MIRBUD: strona spółki
16.05.2024, 12:08

MRB Szacunkowe wyniki finansowe za I kwartał 2024 roku

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR podaje wstępne szacunkowe wyniki finansowe za I kwartał 2024 roku.
Skonsolidowane dane finansowe: o przychody ze sprzedaży: 646 mln PLN, o zysk brutto ze sprzedaży: 78 mln PLN, o zysk netto: 33 mln PLN. Jednostkowe dane finansowe: o przychody ze sprzedaży: 365 mln PLN, o zysk brutto ze sprzedaży: 31 mln PLN, o zysk netto: 13 mln PLN. Emitent zastrzega, iż powyższe dane finansowe podano w wartościach przybliżonych. Mogą się one różnić od danych, które będą zaprezentowane przez Emitenta w sprawozdaniu finansowym za okres od 1.01 do 31.03.2024 r.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-06-14
MRB Podpisanie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S8 Wrocław – Kłodzko, zadanie 6
12,76
-0,63
2024-06-13
MRB Zakończenie procesu book-building’u w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej emitowanych przez MIRBUD S.A. nowych akcji zwykłych na okaziciela serii L. Ustalenie ceny emisyjnej emitowanych przez Spółkę nowych akcji serii L oraz liczby akcji serii L. Zawarcie aneksu cenowego.
12,76
0,00
2024-06-10
MRB Zawarcie umowy o pełnienie funkcji doradcy transakcyjnego i oferowanie akcji (umowy mandatowej) oraz rozpoczęcie procesu book-building'u w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej emitowanych przez MIRBUD S.A. nowych akcji zwykłych na okaziciela serii L
11,40
-2,63
2024-06-05
MRB Podpisanie umowy na budowę/modernizację infrastruktury wodno- kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S 3 Jawor
11,30
+1,06
2024-05-24
MRB Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
11,50
+4,00
2024-05-24
MRB Wniosek zarządu Emitenta i pozytywna opinia Rady Nadzorczej o wypłacie dywidendy za 2023 rok
11,50
+4,00
2024-05-24
MRB Podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę drogi S10 Szczecin – Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu – początek obwodnicy Piły, odc. 3
11,50
+2,61
2024-05-23
MRB QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11,66
-1,37
2024-05-22
MRB Podpisanie umowy na przebudowę stadionu miejskiego w Chełmie
11,70
+0,17
2024-05-21
MRB Podpisanie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta
12,04
-1,00