Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MIRBUD: strona spółki
17.05.2024, 8:03

MRB Postanowienie sądu o rejestracji zmiany Statutu Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym – wysokość kapitału docelowego

Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: "Spółka”, „Emitent") informuje, że Spółka otrzymała postanowienie z dnia 15 maja 2024 roku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji zmiany Statutu Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców.
Zmiany dotyczą: - dodania w § 10 Statutu § 10a. Treść nowych postanowień Statutu stanowi załącznik nr 1 do Raportu. - zmiany wysokości kapitału docelowego Spółki do wysokości 11 009 300,00 (słownie: jedenaście milionów dziewięć tysięcy trzysta) złotych. Wysokość kapitału docelowego pozostałego do objęcia: 1.834.880 złotych (jeden milion osiemset trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych). Zmiany zostały uchwalone Uchwałą nr 3/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 6 maja 2024 roku. Tekst jednolity Statutu zostanie sporządzony przez Radę Nadzorczą.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-06-14
MRB Podpisanie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S8 Wrocław – Kłodzko, zadanie 6
12,76
-0,63
2024-06-13
MRB Zakończenie procesu book-building’u w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej emitowanych przez MIRBUD S.A. nowych akcji zwykłych na okaziciela serii L. Ustalenie ceny emisyjnej emitowanych przez Spółkę nowych akcji serii L oraz liczby akcji serii L. Zawarcie aneksu cenowego.
12,76
0,00
2024-06-10
MRB Zawarcie umowy o pełnienie funkcji doradcy transakcyjnego i oferowanie akcji (umowy mandatowej) oraz rozpoczęcie procesu book-building'u w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej emitowanych przez MIRBUD S.A. nowych akcji zwykłych na okaziciela serii L
11,40
-2,63
2024-06-05
MRB Podpisanie umowy na budowę/modernizację infrastruktury wodno- kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S 3 Jawor
11,30
+1,06
2024-05-24
MRB Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
11,50
+4,00
2024-05-24
MRB Wniosek zarządu Emitenta i pozytywna opinia Rady Nadzorczej o wypłacie dywidendy za 2023 rok
11,50
+4,00
2024-05-24
MRB Podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę drogi S10 Szczecin – Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu – początek obwodnicy Piły, odc. 3
11,50
+2,61
2024-05-23
MRB QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11,66
-1,37
2024-05-22
MRB Podpisanie umowy na przebudowę stadionu miejskiego w Chełmie
11,70
+0,17
2024-05-21
MRB Podpisanie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta
12,04
-1,00