Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MIRBUD: strona spółki
21.05.2024, 9:20

MRB Podpisanie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, iż otrzymał informację od spółki zależnej Emitenta – JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: „Spółka”) o podpisaniu umowy z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie (ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa).
Przedmiotem umowy jest udzielenie Spółce nieodnawialnego kredytu obrotowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji deweloperskiej, polegającej na budowie 3 budynków zakwaterowania turystycznego wraz z niezbędną infrastrukturą w Jastrzębiej Górze przy ul. Jantarowej 3. Wysokość kredytu: 39 050 000,00 złotych. Bank udziela kredytu Spółce do dnia 31 marca 2026 roku. Informacja o podpisaniu umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-06-19
MRB Zakończenie subskrypcji akcji serii L MIRBUD S.A.
13,16
0,00
2024-06-19
MRB Zakończenie subskrypcji akcji serii L oraz przydział akcji serii L. Oświadczenie Zarządu w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego podwyższonego w drodze emisji akcji serii L.
13,16
0,00
2024-06-19
MRB Wybór oferty na budowę drogi ekspresowej S11 na odcinku Kępno – granica województwa opolskiego, odc. II, Siemianice - Gotartów
12,50
0,00
2024-06-14
MRB Podpisanie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S8 Wrocław – Kłodzko, zadanie 6
12,76
-0,63
2024-06-13
MRB Zakończenie procesu book-building’u w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej emitowanych przez MIRBUD S.A. nowych akcji zwykłych na okaziciela serii L. Ustalenie ceny emisyjnej emitowanych przez Spółkę nowych akcji serii L oraz liczby akcji serii L. Zawarcie aneksu cenowego.
12,76
0,00
2024-06-10
MRB Zawarcie umowy o pełnienie funkcji doradcy transakcyjnego i oferowanie akcji (umowy mandatowej) oraz rozpoczęcie procesu book-building'u w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej emitowanych przez MIRBUD S.A. nowych akcji zwykłych na okaziciela serii L
11,40
-2,63
2024-06-05
MRB Podpisanie umowy na budowę/modernizację infrastruktury wodno- kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S 3 Jawor
11,30
+1,06
2024-05-24
MRB Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
11,50
+4,00
2024-05-24
MRB Wniosek zarządu Emitenta i pozytywna opinia Rady Nadzorczej o wypłacie dywidendy za 2023 rok
11,50
+4,00
2024-05-24
MRB Podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę drogi S10 Szczecin – Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu – początek obwodnicy Piły, odc. 3
11,50
+2,61