Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

NTT Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 r.

Zarząd NTT System S.A. (dalej "Spółka") informuje o zmianie terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku na dzień 28 maja 2024 roku. Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym 3/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r., pierwotna data publikacji ww. raportu została ustalona na dzień 30 maja 2024 roku.
Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych, wskazane w raporcie bieżącym nr 3/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r. nie ulegają zmianie. Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.0.757)

Inne komunikaty