Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

NTC Korekta raportu rocznego za rok 2023

Zarząd New Tech Capital S.A. (Spółka) informuje o zamiarze publikacji korekty opublikowanego raportu rocznego za rok 2023. Korekta ma wpływ na dane finansowe oraz na informacje opisowe w nim uwzględnione.
Korekta dotyczy głównie uzupełnienia raportu o sprawozdanie biegłego rewidenta. Publikacja skorygowanego w powyższym zakresie raportu rocznego rok 2023 przewidywana jest w dziś tj. 24 maja 2024 roku. Skorygowany raport roczny zawierać będzie komplet wymaganych dokumentów w odpowiednim formacie opatrzonych właściwymi podpisami.

Inne komunikaty